USK AKTUELNO: ZASJEDANJE SKUPŠTINSKE KOMISIJE, U BIHAĆU SEDMICA ARHITEKTURE

Bihać

BIHAĆ, 16. maja – Uoči skupštinskog zasjedanja, danas će se o dijelu materijala koji će se naći na sjednici očitovati Komisija za ustavna, zakonodavno pravna i pitanja evropskih integracija.

U okviru dnevnog reda je Nacrt Zakona o koncesijama, Prečišćeni tekst Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u USK, te prečišćeni tekst odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.

Grad Bihać će po prvi put organizirati Sedmicu arhitekture, a imat će tematski naziv „Urbanizam u pokretu“.

Događaj je nastao kao potreba odgovornijeg odnosa prema različitim kreativnim i inovativnim aktivnostima u gradskom prostoru, a koje su se dešavale u različitim intervalima i na različitim lokacijama. Želja je osmisliti potpuno novi pristup planiranju i oblikovanju prostora, kao i promišljanju grada kroz prizmu građana i uključenje akademske zajednice. Prva aktivnost počinje danas u prostorijama Gradske uprave, a tokom sedmice će između ostalog će biti održane izložbe, promocije, šetnje gradom i prikazan film.

Exit mobile version