POTPISAN UGOVOR O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA „OBILAZAK ZELENIH OTOKA“

BOSANSKA KRUPA, 17. maja –  U okviru projekta kojeg će zajedno implementirati Grad Bosanska Krupa i njihov partner Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Bihaća, planirano je unaprjeđenje i promocija Bosanske Krupe kao turističke destinacije.

Uspostaviće se model upravljanja destinacijom, kreirati zajednička turistička ponuda, jačati kapaciteti turističkih operatera, pokrenuti dvojezična online marketinška platforma, kao i uspostaviti sistem monitoringa kvaliteta, što će omogućiti brži oporavak i rast turističkog sektora na ovom području. Projektom je planirana i izgradnja turističkog kampa „Green Islands“ (Zeleni otoci) kao i pratećeg sanitarnog bloka. Realizacija ovih aktivnosti je planirana do marta 2023.godine, do kada je planirano da projekat i traje.

Exit mobile version