BOSANSKA KRUPA UZ PODRŠKU EU I NJEMAČKE OSIGURALA FINANSIRANJE PROJEKTA ‘GREEN ISLANDS TOUR’

Bosanska Krupa

BOSANSKA KRUPA, 1¸7. maja – U okviru projekta kojeg će zajedno implementirati grad Bosanska Krupa i njihov partner Centar za promociju lokalnog razvoja ‘PLOD’ iz Bihaća, planirano je unaprjeđenje i promocija Bosanske Krupe kao turističke destinacije.

Uspostavit će se model upravljanja destinacijom, kreirati zajednička turistička ponuda, jačati kapaciteti turističkih operatera, pokrenuti dvojezična online marketinška platforma, kao i uspostaviti sistem monitoringa kvaliteta, što će omogućiti brži oporavak i rast turističkog sektora na ovom području. Projektom je planirana i izgradnja turističkog kampa „Green Islands“ (Zeleni otoci) kao i pratećeg sanitarnog bloka.

Realizacija ovih aktivnosti je planirana do marta 2023. godine, do kada je planirano da projekt i traje.

Exit mobile version