BIHAĆ: OD 17. DO 21. MAJA BIT ĆE UPRILIČEN DOGAĐAJ „SEDMICA ARHITEKTURE U BIHAĆU“

Sedmica arhitekture Bihać

BIHAĆ, 13. maja – Događaj je nastao kao potreba odgovornijeg odnosa prema različitim kreativnim i inovativnim aktivnostima u gradskom prostoru, a koje su se dešavale u različitim intervalima i na različitim lokacijama. Želja je osmisliti potpuno novi pristup planiranju i oblikovanju prostora, kao i promišljanju grada kroz prizmu građana i uključenje akademske zajednice.

Ideja događaja je plod saradnje sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet) kroz projektni zadatak realiziran pri Katredi za urbanizam i prostorno planiranje. Studenti su zajedno sa svojim profesorima pristupili kreativnom, analitičkom i istraživačkom promišljanju predmetnog prostora. Cilj je bio ovladati metodologijom urbanog projektovanja u složenim odnosima gradskih funkcija i njihovom organizacijom u prostoru. Namjera je bila izložiti mlade stručnjake izazovima planiranja i projektovanju stambenih naselja kao osnova primarne gradske funkcije.

KRAK Centar za savremenu kulturu se kroz simpozij i izložbu iz 2021. godine “Hatinac iza strukura”, bavio sličnom tematikom kreativnog i istraživačkog promišljanja naselja Hatinac sa prostorno-oblikovnog, sociološkog i kulturološkog aspekta što je rezultiralo štampanju istoimene publikacije, koja će zajedno sa retrospektivnom izložbom Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovine (Asocijacija arhitekata u BiH), biti dio programskog sadržaja Sedmice arhitekture Bihać kao i izložba “Historija arhitekture Bihaća” u organizaciji Muzeja Unsko-sanskog kantona (Muzej Unsko-sanskog kantona).

 

Exit mobile version