SVJETSKA BANKA: USPORAVANJE GLOBALNE EKONOMIJE I OSTANAK INFLACIJE

Predviđanja za ekonomiju u svijetu

WASHINGTON, 08. juna – Međunarodna institucija sa sjedištem u Washingtonu takođe je navela da će se mnoge zemlje po svemu sudeći suočiti sa recesijom.

Svjetska banka krivi pandemiju kovida 19 za većinu problema, a kao faktor navodi i rusku invaziju Ukrajine.

“Opasnost od stagflacije je danas znatna”, napisao je u predgovoru izvještaja predsjednik Svjetske banke Dejvid Malpas.

“Potisnuti rast će se najvjerovatnije nastaviti tokom ove decenije zbog slabih investicija u većem dijelu svijeta. Sa inflacijom koja je trenutno na najvišem nivou u posljednjih nekoliko decenija u mnogim zemljama i uz očekivano spor porast zaliha, postoji rizik da će inflacija duže ostati na višem nivou”.

Svjetska banka vjeruje da će globalni ekonomski rast biti oko 3 odsto u 2023. i 2024, a da će inflacija ostati visoka u mnogim zemljama. Rast u SAD, navodi Svjetska banka, ove godine će biti svega 2,5 odsto, znatno manje od 5,7 prošle godine. Evropa bi takođe trebalo da ostvari rast od 2,5 odsto ove godine, u poređenju sa 5,4 u 2021.

Banka je predvidjela da će rast kineske ekonomije biti 4,3 odsto, skoro dvostruko manje od prošlogodišnjih 8,1 odsto. Za usporeni rast u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta Svjetska banka okrivila je drakonska zatvaranja usljed pandemije kovida 19.

Exit mobile version