KONKURS ZA DODJELU NOVINARSKE NAGRADE „EMIN HUSKIĆ“ ZA 2022.GODINU

KONKURS ZA DODJELU NOVINARSKE NAGRADE EMIN HUSKIĆ OBRAZAC PRIJAVE ZA NOVINARSKU NAGRADU EMIN HUSKIĆ 2022

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA – ARHIVAR

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ JP RTV D.O.O. 2021.GODINA

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ JP RTV D.O.O. 2021.GODINA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – EKSTERNI HARD DISKOVI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – EKSTERNI HARD DISKOVI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL

KONAČNI PLAN NABAVKI 2022

Konačni plan nabavki 2022konačni plan nabavki 2022 (2)

ODUKA O UTVRĐIVANJU PLANA NABAVKI

Oduka o utvrđivanju plana nabavki

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – REPREZENTACIJA

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – reprezentacija

Copyright © 2020 JP Radio - televizija Unsko sanskog kantona d.o.o. | Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.