IZMJENA I DOPUNA TEKSTA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

IZMJENA I DOPUNA TEKSTA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – EKSTERNI HARD DISKOVI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – EKSTERNI HARD DISKOVI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – HIGIJENSKO POTROŠNI MATERIJAL

KONAČNI PLAN NABAVKI 2022

Konačni plan nabavki 2022konačni plan nabavki 2022 (2)

ODUKA O UTVRĐIVANJU PLANA NABAVKI

Oduka o utvrđivanju plana nabavki

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – REPREZENTACIJA

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – reprezentacija

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE – NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA DOMENA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE – NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA DOMENA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – ODRŽAVANJA I POPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – ODRŽAVANJA I POPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA 2022.

Copyright © 2020 JP Radio - televizija Unsko sanskog kantona d.o.o. | Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.