MEĐUNARODNI DAN PORODICE

 

BIH, 15. maja – Dobra zdravstvena i socijalna zaštita samo je jedan u nizu bosanskohercegovačkih hroničnih nedostataka, ujedno jedan je to od osnovnih preduvjeta za poticanje nataliteta i stvaranja uspješnih porodica. Sistem definitivno nije fokusiran na rješavanje ovih problema, ali unatoč tome, pomoć pojedincu ciljevi su  različitih projekata  koji se realiziraju u posljednje vrijeme.

Nažalost,  sve upućuje na nedostatak sistemskog uređenja i neadekvatan ili nepravilan rad nadležnih institucija. Pa umjesto sretnih porodica, povećanog nataliteta i uređenja niza faktora, danas BiH očituje neadekvatna socijalna i ekonomska sigurnost, u velikom broju neriješena zdravstvena zaštita –  posebno porodilja, visok postotak razvoda brakova, pad nataliteta i prirodnog priraštaja. Naročito su izraženi problemi porodica sa invalidnim članom ili porodica sa više djece, a kao pošast današnjeg doba javlja se i nasilje u porodici. Na kraju, samo pravilan rad institucija koje su odavno formirane za rješavanje ovakvih problema, utemeljio bi osnove za zdravo društvo, pa i cjelokupan sistem.

Podsjećamo, Generalna skupština UN-a je 1993. godine 15. maj proglasila Međunarodnim danom porodice, želeći da istakne važnost porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice. Cilj obilježavanja je afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi porodice mogle ispuniti svoju odgovornost prema zajednici.

 

Exit mobile version