BiH

EDUKACIJA I POMOĆ U PRIRUČNIKU: RAD I PODRŠKA ŽRTVAMA MIRNODOPSKOG I RATNOG NASILJA NAD ŽENAMA

  • Fondacija lokalne demokratije u proteklom periodu, a na osnovu iskustva s radom i podrškom preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja, u saradnji s nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama kreirala je Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata u zavodima i službama za besplatnu pravnu pomoć. Priručnik je danas prezentiran i predstavnicima institucija i u USK-u. Cilj je unaprijediti njihove vještine ali i uspostaviti harmoniziran i jedinstven pristup i podršku žrtvama kako bi se olakšao njihov pristup u ostvarivanju zakonskih prava…

BIHAĆ, 22. septembra – Priručnik je primarno namijenjen za provođenje obuka za profesionalce u zavodima i službama za besplatnu pravnu pomoć. Namjera je podići nivo njihove stručnosti i vještina za pružanje pravne pomoći preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja. Učešće su,  pored ostalih, uzeli  i predstavnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, koji kažu da su ovakve edukacije uvijek dobro došle.

Prema riječima Andreja Mamontova, direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći USK-a, aktuelan je veći broj građana koji se javljaju u Zavod kako bi ostvarili svoja prava kao civilna žrtva rata ili invalidna osoba. U tom pogledu, veliku pomoć im predstavljaju ovakve i slične radionice i edukacije u Sarajevu, ali i organizaciju seminara od strane Fondacije lokalne demokratije u Bihaću.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini vršena su sistemska seksualna zlostavljanja, silovanja i drugi oblici seksualnog nasilja. Broj žrtava ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, prema procjenama UN-a , kreće se od 20.000 do 50.000 žena, muškaraca i djece. Iako je od rata prošlo gotovo 30 godina, mnoge žrtve još nisu progovorile o preživljenim zločinima. U bh. društvu postoji stigma preživjelih, mnogo društvenih stereotipa i negativnih stavova koji često prevladavaju u javnom prostoru što predstavlja prepreku preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja za ostvarenje pripadajućih prava.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 JP Radio - televizija Unsko sanskog kantona d.o.o. | Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.