BIH TRAŽILA POMOĆ OEBS-A U RJEŠAVANJU PROBLEMATIKE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA TRGOVSKOJ GORI

SARAJEVO, 17. maja  – Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac sastao se danas u Sarajevu s ambasadorom Iglijem Hasanijem, koordinatorom Misije Organizacije za evropsku saradnju i bezbjednost (OEBS) za ekonomske aktivnosti i zaštitu životne sredine, prenosi Anadolu Agency (AA).

Košarac je informisao Hasanija o problematici izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, kao i o aktivnostima koje ministarstvo u koordinaciji sa nadležnim entitetskim institucijama preduzima na rješavanju pomenutog pitanja.

“Svjesni smo da Hrvatska neće odustati i da aktivno radi na izgradnji spornog odlagališta u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. To je za nas potpuno neprihvatljivo i zabrinjavajuće, prvenstveno zbog direktne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje 250.000 ljudi iz opština u slivu rijeke Une”, istakao je Košarac, saopšteno je iz njegovog kabineta.

S tim u vezi, zatražio je pomoć i podršku Misije OEBS-a, koja u svom mandatu, između ostalog, ima i pitanje zaštite životne sredine.

“Svi nivoi vlasti u BiH motivisani su i opredijeljeni da se na temelju stručnih argumenata i analiza, te primjenom ESPOO konvencije i drugih međunarodnih protokola, borimo protiv očigledne namjere Hrvatske da u našem dvorištu odlaže nuklearni otpad“, poručio je Košarac.

Na sastanku je razgovarano o potrebi regionalnog povezivanja i saradnje, s fokusom na ekonomska pitanja. Košarac je naveo da inicijativa “Otvoreni Balkan” predstavlja odličnu šansu za zemlje Zapadnog Balkana, prvenstveno zbog privlačenja investicija, većeg ekonomskog rasta i smanjenja nezaposlenosti u regionu.

Istaknuto je i da je energetika važno strateško razvojno područje kako u BiH, tako i zemljama regiona, pri čemu bi posebnu pažnju trebalo posvetiti procesima gasifikacije.

“Mišljenja sam da je u BiH potrebno obezbijediti što više interkonekcija za dolazak gasa, kako bismo omogućili jeftiniji energent za sve naše građane i privredu u cjelini, ali i zaštitili životnu sredinu”, naveo je Košarac.

Na sastanku je razgovarano i o izazovima usljed klimatskih promjena, pri čemu je istaknuto da je u okviru OEBS-ovog projekta “Jačanje odgovora na bezbjednosne rizike od klimatskih promjena u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, južnom Kavkazu i centralnoj Aziji“ prepoznat problem zagađenosti vazduha u Sarajevu.

“Nažalost, nivo zagađenosti vazduha u Sarajevu postao je evropska činjenica i na rješavanju tog pitanja neophodno je da intenzivno rade svi nivoi vlasti u Federaciji BiH”, zaključio je Košarac.

Exit mobile version