UDRUŽENJE GENERALA BIH: JE LI TUŽILAŠTVO ZLOUPOTRIJEBILO ODLUKU USTAVNOG SUDA O DOBROVOLJAČKOJ?

BIH, 14. maja – U pismu koje potpisuje 14 udruženja, navodi se kako je i pored jasnih zahtjeva koje je Udruženja generala BiH iznijelo na konferenciji za medije održanoj 5. maja, javnost još uvijek nije dobila argumentovane odgovore o podizanju optužnice.

Putem medija smo 12. maja obaviješteni da je optužnica potvrđena što dodatno izaziva sumnju da se radi o političkim pritiscima u ovom predmetu, zbog čega ponovo insistiramo da se, prije nego što optužnica stane na pravnu snagu, u ovom slučaju detaljno pregledaju svi priloženi dokazi, kao i sve odluke koje su tome prethodile, a prvenstveno odluke MKSJ-a i Tužilaštva BiH iz 2012. godine, po kojima nije bilo dokaza za podizanje optužnica. Da li je moguće da je sudija koji je potvrdio optužnicu za samo nekoliko dana uspio pregledati 500 dokaza i 277 svjedočenja koji su, kako su mediji objavili, priloženi uz optužnicu, ili da utvrdi koji su to novi dokazi, i zašto se nekome nakon 20 godina toliko žuri?”, navodi se.

Nakon toga, iz Udruženja su podsjetili na zahtjeve koje su iznijeli na konferenciji za medije, a koji su upućeni Sudu i Tužilaštvu BiH, kao i VSTV-u u vezi slučaja Dobrovoljačka te da imaju u vidu:

Odluku Haškog tužilaštva o Dobrovoljačkoj

Presudu britanskog suda kada je po potjernici iz Srbije zbog događaja u Dobrovoljačkoj uhapšen Ejup Ganić, a koja se temeljila na haškim dokumentima

Presude suda u Austriji kada je opet po potjernici iz Srbije uhapšen Jovan Divjak, a koja je u potpunosti uvažila odluku britanskog suda i haške dokumente

Odluku Tužilaštva BiH o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka

Nakon podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka, iz Udruženja generala su zatražili odgovore na sljedeća pitanja.

Na osnovu čega je ponovo pokrenuta istraga o Dobrovoljačkoj nakon svih ovih odluka, pogotovo nakon odluke Tužilaštva BiH iz 2012. godine?

Koji su se to “novi dokazi” pojavili nakon 30 godina i da li je u pravu bio Haški sud koji je smatrao da se radi o politički motiviranom slučaju? Dosje haškog tužilaštva na 377 stranica u kojem smatra da nema krivične odgovornosti za pojedince koji su se danas našli u optužnici Tužilaštva BiH sa svim objašnjenjima i imenima nalazi se u Tužilaštvu BiH.

Do kraja ćemo insistirati na zakonitosti u postupku Tužilaštva BiH i upravo zbog toga tražimo da se i međunarodne institucije uključe u monitoring ovog slučaja, posebno u analizu obustavljene istrage iz 2012. godine kada je saslušano više od 350 svjedoka, među kojima i pripadnici međunarodnih organizacija i svjedoci iz Srbije. Tražit ćemo i utvrđivanje veze između odluke Ustavnog suda BiH, koji nije naložio novu istragu nego je samo obeštetio dvije apelantkinje zbog greške Tužilaštva BiH, odnosno da li je Tužilaštvo BiH zloupotrijebilo odluku Ustavnog suda BiH da ponovo pokrene istragu o Dobrovoljačkoj?

Na kraju, iz Udruženja generala uputili su i dva zahtjeva prema VSTV-u i Tužilaštvu BiH te su poručili kako će se do kraja boriti za istinu u Sarajevu.

Tražimo da se uspostavi monitoring od strane VSTV-a i međunarodnih organizacija upogledu sabotaže i blokade istraga za opsadu Sarajeva od strane Tužilaštva BiH. Ukoliko se do

kraja ove godine ne podignu optužnice za opsadu Sarajeva tražit ćemo odgovornost rukovodećih tužilaca i svih nadležnih tužilaca uključenih u progon ratnih zločinaca, uključujuću i krivičnu odgovornost.

Tražimo da Tužilaštvo BiH hitno, shodno odluci Vijeća ministara BiH i Revidiranoj strategiji stavi u prioritet 300 predmeta A kategorije Pravila puta dostavljenih od haškog suda, među kojima su i desetine saglasnosti koje se odnose na opsadu Sarajeva.

 

Exit mobile version